ΓΕΦΥΡΑ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ

Το άλογο, το χαλινάρι και το ινίο, στοιχεία της προβιομηχανικής οικολογικής καλλιέργειας που ακόμα απαντώνται στους αμπελώνες της ευβοϊκής Γης, γίνονται τα σύμβολα μιας καλλιτεχνικής δράσης land art. Ο Ιππικός σύλλογος Καρύστου “Φίλλιποι» θα αναπαριστά το παραδοσιακό όργωμα απεικονίζοντας συγχρόνως μια εικαστική χάραξη στο τοπίο . θα υπάρχει φεστιβαλικό πρόγραμμα ανταλλαγής σπόρων  από τις εναλλακτικές ομάδες Ιταλίας και Πελίτι Εβοίας Παράλληλα η ομάδα αλληλεγγύης Αλιβερίου θα υποστήριξη πολιτιστικά  το γεγονός.