Άυλο πολιτιστικό απόθεμα

Άυλο πολιτιστικό απόθεμα

Αέρινη επικοινωνία

Α) Σύμπραξη των πέντε Μεσογειακών χωρών στη 2η Διεθνή Συνάντηση Σφυριχτής Γλώσσας με ένα συνέδριο στη Χαλκίδα, Εύβοια. Στη δράση συμμετέχουν : Γαλλία (Aas Πυρηναία), Ισπανία (Κανάριες Νήσοι ), Μαρόκο (Άτλας), Τουρκία (Κερασούντα) και Ελλάδα (Αντιά Ευβοίας).

Β) Καλλιτεχνικό δρώμενο με μουσική, ποίηση, χορό και εικαστικά υπό τον τίτλο «Αέρινη Επικοινωνία».
Σκοπός: Η ενίσχυση του γλωσσικού ιδιώματος της σφυριχτής γλώσσας και η προώθηση ενός νέου τύπου βιωματικού τουρισμού που συνδέεται στη πράξη, ενεργά και αειφόρα με την σύγχρονη τέχνη και το άυλο πολιτιστικό απόθεμα.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: