Ανάδειξη των θρύλων και της Ιστορίας

Ανάδειξη των θρύλων και της Ιστορίας

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου της Φυλάγρας, ο συσχετισμός του με το αμόλυντο τοπίο και η δημιουργία ενός destination branding αναζήτησης των θρύλων και των χαλασμάτων. Το ξεχασμένο κάστρο της Φυλάγρας σπάει τη σιωπή του. Αναβιώνει και αφηγείται σε ένα ταξίδι βιωματικής εμπειρίας την ιστορία του με ήχο και φως.

Σκοπός: Η υλοποίηση του πρώτου καινοτόμου γεγονότος τουριστικής προβολής που βασίζεται στους θρύλους και την Ιστορία.